Welcome to btagi.org

No front page content has been created yet.

02.05.16

БРАЗИЛИЯ СЕ ПРИДВИЖИ ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД КЪМ СТАРТИРАНЕТО НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ОНЛАЙН ХАЗАРТА, СЛЕД КАТО КОМИСИЯТА НА КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОДОБРИ ИЗМЕНЕН ВАРИАНТ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ХАЗАРТА В СТРАНАТА.

18.04.16

Стартират обучения по проект „Отговорна игра“ за организаторите на хазартни игри и техните служители.

09.04.16

Проект на фондация „Отговорна игра“ за превенция на хазартната зависимост получи в края на 2015 г. одобрение за финансиране от Държавната комисия по хазарта.

01.04.16

Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни услуги.

11.08.14

Предлагат се промени в Наредбата  за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игралните зали и казината от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи

Pages