Welcome to btagi.org

No front page content has been created yet.

07.08.13

Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник.

06.08.13

Порталът за електронни административни услуги в ДКХ вече е активен

Държавната комисия за хазарта вече разполага с нова информационна система и електронни регистри .

26.06.13

На 20 Юни Държавната Комисия по хазарта даде специална пресконференция във връзка с широкия обществен отзвук от забранителния списък с 22 интернет сайта на букмейкърски компании, достъпът до които беше ограничен от България, по искане на хазартния регулатор. В списъка влизат едни от най-популярните букмейкъри в света като BetFair, Betathome и Вet365.

19.06.13

Законът за хазарта, който влезе в сила през 2012 г., регламентира онлайн залаганията и въвежда задължително изискване за лицензиране на онлайн операторите. Такава е практиката в регулираните юрисдикции по света. Това легитимира организатора на съответната територия, дава възможност за контрол и предоставя гаранция за защита правата на потребителите.

18.06.13

Новото турско законодателство предвижда да увеличи правомощията на правителството в ограничаването на нелегалния онлайн хазарт. Според условията на законопроекта лица, които насърчават използването на незаконни сайтове за онлайн хазарт в Турция ще могат да бъдат наказани със затвор до няколко години.

Pages